اولین گرد همایی بررسی تحول در روابط ایران و اتحادیه اروپا

حضور آقاي پدرو آنتونیو وینا پرز سفير اسپانيا در جمهوري اسلامي ايران و با حضور ر‍ؤسا و برخي از اعضاء انجمن هاي دوستي ايران و كشورهاي مختلف اروپا و همچنين تعدادي از چهره هاي برجسته فرهنگي و اساتيد دانشگاه هاي كشور عصر دوشنبه 14 بهمن ماه در هتل استقلال تهران تشكيل شد.

در اين جلسه پس از توضيحات رئيس كانون و سفير اسپانيا اعضاء شركت كننده موضوعات مورد نظر در روابط را با سفير به بحث و تبادل نظر گذاشتند.

X