زمان در مادرید

آب و هوای اسپانیا

سیاست در اسپانیا

مطابق قانون اساسی اسپانیا كه طی‌ رفراندم‌ 6 دسامبر 1978 به‌ تصویب‌ رسید و از تاریخ‌ 29 دسامبر همان‌ سال‌ به‌ اجرا گذاشته‌ شد، اسپانیا دارای حكومت‌ پادشاهی‌ پارلمانی‌ است‌. قانون‌ اساسی‌ بر وحدت‌ انفكاك‌ ناپذیر ملت‌ اسپانیا مبتنی‌ است‌ و حق‌ خودمختاری‌ ملیتها و مناطق‌ مختلف‌ را به‌ رسمیت‌ شناخته‌ و تضمین‌ می‌كند.

مطالعه بیشتر...

تاریخ اسپانیا

با توجه به موقعیت جغرافیایی اسپانیا، این سرزمین در ادوار مختلف تاریخی مورد هجوم و اسكان اقوام مختلف قرار گرفته است. در ادوار پیش از تاریخ، اقوام شمال افریقایی و اروپای غربی از شمال و جنوب به این منطقه وارد شده و در آن اسكان گزیدند. اقوام سلت در شمال اسپانیا مستقر شدند و افریقاییها جای را برای اقوام باسك كه قبلاً مناطق بسیار گستردهتری از باسك امروز را اشغال میكردند، تنگ نمودند. مهاجران یونانی و فنیقی در سواحل شرقی و جنوبی اسپانیا در مجاورت دریای مدیترانه مهاجرنشینهای خود را ایجاد كرده بودند. فتح اسپانیا توسط رومیها موجب تفوق فرهنگ رومی بر سراسر اسپانیا گردید لكن با سقوط امپراتوری روم، اسپانیا مجدداً صحنه تاخت و تاز اقوام وحشی مختلف از جمله سوئبی، واندال و آلانی قرارگرفت و نهایتاً در سال 711 میلادی كه بخش عمدهای از خاك اسپانیا توسط

مطالعه بیشتر...

جايگاه و اهميت اسپانيا

اسپانيا به‌ عنوان‌ يكي‌ از كشورهاي‌ كهن‌ اروپا از اواخر قرن‌ پانزدهم‌ تا قرن‌ نوزدهم‌ يكي‌ از قدرتمندترين‌ امپراتوريهاي‌ عصر خود به‌ شمار مي‌رفت‌. واقع‌ شدن‌ اسپانيا در غربي‌ترين‌ نقاط‌ قارة‌ اروپا و شبه‌ جزيره‌ بودن‌ اين‌ كشور از مهمترين‌ عوامل‌ مؤثر در سياست‌ خارجي‌ اين‌ كشور بوده‌ است‌. اين‌ وضعيت‌ زماني‌ موجب‌ گشت‌ كه‌ اسپانيا، به‌ همراه‌ پرتغال‌، به‌ عنوان‌ اولين‌ جهانگشايان‌ سرزمينهاي‌ جديد ايفاي‌ نقش‌ بين‌المللي‌ نمايد. سواحل‌ طولاني‌ اسپانيا در درياي‌ مديترانه‌ و كناره‌هاي‌ اقيانوس‌ اطلس‌ اين‌ كشور را در روزگار قدیم به‌ عنوان‌ قدرت‌ برتر درياهاي‌ آزاد درآورده‌ بود. تكلم‌ مردم‌ 22 كشور جهان‌ به‌ زبان‌ اسپانيولي‌ و متأثر بودن‌ آنان‌ از فرهنگ‌ اسپانيائي‌، ميراث‌ آن‌ امپراطوري‌ است‌. آثار‌ فرهنگهاي‌ اروپايي‌، اسلامي‌ را در اين‌ كشور مي‌توان‌ بخوبي‌ مشاهده‌ كرد و اين‌ از خصوصيات‌ استثنايي‌ اسپانيا در ميان‌ كشورهاي‌ اروپايي‌ است‌. موقعيت‌ جغرافيايي‌ اسپانيا اهميت‌ استراتژيك‌ خاصي‌ به‌ آن‌ داده‌ است‌. جبل‌ الطارق به‌ عنوان‌ يكي‌ از نقاط‌ استراتژيك‌ جهان‌، درياي‌ مديترانه‌ را به‌ اقيانوس‌ اطلس‌ و افريقا را به اروپا وصل كرده است. اين موقعيت‌ جغرافيائي‌ به يكي‌ از عوامل‌ مؤثر در جهت گيري سياسي‌ و سياست‌ خارجي‌ اسپانيا محسوب شده و

مطالعه بیشتر...

جغرافيای اسپانيا

كشور اسپانیا با مساحت‌ 750/504 كیلومتر مربع‌ واقع‌ در جنوب‌ غربی‌ قاره‌ اروپا بالغ‌ بر 85 درصد شبه‌ جزیره‌ ایبریا را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است‌. شبه‌ جزیره‌ مزبور با احتساب‌ كشور پرتغال‌ از شمال‌ به‌ فرانسه‌ و رشته‌ كوههای‌ پیرنه، خلیج‌ بیسكایا و دوك‌ نشین‌ آندوا، از شرق و جنوب‌ به‌ دریای‌ مدیترانه‌ و از غرب‌ به‌ اقیانوس‌ اطلس‌ منتهی‌ می‌گردد.

مطالعه بیشتر...

انجمن دوستی ایران و اسپانیا

ضمن سپاسگزاری از اینکه دقایقی از اوقات ذیقیمت خود را به مطالعه این سایت اختصاص داده اید اجازه فرمایید بطور گذرا دلائل تشکیل این انجمن را به استحضار برسانم.

درتاریخ روابط ایران و اسپانیا شواهدی از ارتباط دیرپای مردم دو سرزمین حتی از دوران اسطوره ای مشاهده می شود. شواهدی که در بعضی ازمنه کاملاً گویا و در برخی دوره ها گرد و غبار اعصار و قرون آنرا به ابهام کشیده است، لکن حتی گذر زمان نتوانسته است تشابهات رفتاری و آداب و رسوم در زندگی اجتماعی مردم دو سرزمین را که ناشی از ارتباط تاریخی بین مردم دو کشور و زمینه ساز تحکیم علائق است از آنان باز ستاند.

مطالعه بیشتر...