زمان در مادرید

مراسم تقدير و توديع سفير پادشاهي اسپانيا در تهران

به نام خدا

در مراسم تقدير و توديع سفير پادشاهي اسپانيا در تهران عنوان شد:


رئیس کانون انجمن¬های دوستی ایران و اروپا: دوستي مبتنی بر اخلاق تنها گزینه روی میز است.
عصر روز سه شنبه آیین تجليل و قدرداني از تلاشهاي سه سال و نه ماهه سفير پادشاهي اسپانيا در كشورمان به همت كانون انجمنهاي دوستي ايران و اروپا و با حضور سفرای کشورهای اروپایی در ایران، مهندس ترکان مشاور ارشد رئيس جمهور، مسئولين دولتي، وزارت امور خارجه ، بخش خصوصي و اساتید دانشگاه در محل هتل فردوسی  برگزار گرديد.

مطالعه بیشتر...

اولین گرد همایی بررسی تحول در روابط ایران و اتحادیه اروپا

گردهمایی انجمن دوستی ایران اسپانیابراي نخستين بار تحولات اخير در روابط ايران و اتحاديه اروپا در گردهمايي يك سازمان مردم نهاد طي نشستي كه به ابتكار كانون انجمن هاي دوستي ايران و اروپا در هتل استقلال برگزار گرديد به بحث و گفتگو گذاشته شد.

درابتداي اين نشست آقاي سيد حسن شفتي رئيس كانون انجمن هاي دوستي ايران و اروپا گفت از آنجا كه اتحاديه اروپا در ايران فاقد نمايندگي است اين كانون اميدوار است بتواند سلسله گفتگوهايي را با سفراي اتحاديه اروپا براي شنيدن برداشت آنان از روند تحولات و همچنين شنيدن نظريات فرهيختگان جامعه ايران برگزار نمايد. اولين نشست با

مطالعه بیشتر...